Aktualności

Aktualności

Oswiadczenie Dewelopera w sprawie budowy drogi gminnej
31.05.2017

Oswiadczenie Dewelopera w sprawie budowy drogi gminnej

Morska IV Sp. z o.o. Sp. k.                                                                                                   Straszyn, 30 maja 2017r.

ul. Wejhera 17

84-252 Orle

KRS: 0000423525

REGON: 221672599,

NIP: 5882396898

                       

 

OŚWIADCZENIE DEWELOPERA W SPRAWIE BUDOWY DROGI GMINNEJ

ZLOKALIZOWANEJ NA OSIEDLU MŁODY STRASZYN

W STRASZYNIE PRZY UL. STAROGARDZKIEJ

 

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy Osiedla Młody Straszyn!

 

 

            Działając w imieniu Morska IV Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Orlu – Dewelopera prowadzącego inwestycję o nazwie Młody Straszyn II, pragnę Państwa poinformować
o stanie zaawansowania prac przy budowie drogi gminnej nr 173486G, służącej połączeniu  osiedla Młody Straszyn z ul. Starogardzką.

 

 1. Reprezentowana przeze mnie Spółka dnia 2 sierpnia 2013 r. podpisała z Gminą Pruszcz Gdański pierwszą umowę o wspólnej realizacji przedsięwzięcia drogowego dla drogi gminnej nr 173486G. Na podstawie umów zawartych z Gminą Pruszcz Gdański jesteśmy zobligowani do następujących działań:

 • wykonania dokumentacji projektowej planowanego przedsięwzięcia – wykonano na koszt Dewelopera – wrzesień 2014,

 • zabezpieczenia zaliczki na poczet zapłaty odszkodowań za wywłaszczenie
  z nieruchomości objętych planowaną inwestycją; zaliczka w kwocie 50.000 złotych została wpłacona przez Dewelopera na rzecz Gminy Pruszcz Gdański
  w kwietniu 2016r.

 • wybudowania drogi na koszt Dewelopera i przekazania jej gminie do użytkowania; do zrealizowania po zakończeniu postępowań administracyjnych.

   

 1. Dnia 15 września 2016 r. Starosta Gdański wydał decyzję nr 797/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nadając jej jednocześnie rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że Gmina Pruszcz Gdański, jako inwestor mogła już rozpocząć budowę drogi i mogła w tym momencie podpisać z Deweloperem umowę na jej budowę.

  Niestety tak się nie stało.

 • Powyższa decyzja została zaskarżona przez firmę SEKO, będącą właścicielem sąsiadującej nieruchomości, oraz stacji paliw prowadzonej pod logo Statoil
  do Wojewody Pomorskiego. Wojewoda Pomorski dnia 9 listopada 2016 roku podtrzymał decyzję Starosty Gdańskiego w mocy.

 • Następnie firma SEKO zaskarżyła decyzję Wojewody Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który wyrokiem z dnia 9 maja 2017r. podtrzymał Decyzję Starosty i Wojewody i obecnie decyzja ta jest już prawomocna. Decyzja ta zakłada nowy podział gruntów, oraz przymusowe wywłaszczenie dotychczasowych właścicieli za odszkodowaniem.

 • Niestety na tym etapie pozostaje jeszcze kwestia wysokości odszkodowań
  za wywłaszczone grunty. Tutaj również oczekujemy na decyzje Starosty Powiatu Gdańskiego, oraz zgodę Wójta Gminy Pruszcz Gdański na rozpoczęcie prac budowlanych.

   

  Mamy nadzieję, że ta ostatnia przeszkoda na drodze do realizacji inwestycji drogowej zostanie usunięta w najbliższym czasie i będziemy mogli uruchomić budowę drogi jeszcze
  w bieżącym roku.

   

  Jakiekolwiek dalsze działania są uzależnione tylko i wyłącznie od decyzji Gminy. Inwestycja może być rozpoczęta już obecnie, a postępowanie odszkodowawcze nie musi wstrzymywać prac.

   

  Deweloper jest zainteresowany jak najszybszym wybudowaniem drogi gminnej nr 173486G, a przez to podniesieniem atrakcyjności osiedla Młody Straszyn. Jesteśmy także gotowi do natychmiastowego rozpoczęcia prac budowlanych.

             

              Szanowni Państwo, jak widać z powyższego nasza spółka wywiązała się ze wszystkich swoich obowiązków i czekamy obecnie na zakończenie postępowań administracyjnych. Inwestycja ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na znaczne zwiększenie atrakcyjności naszej inwestycji. Państwa komfort oraz łatwość komunikacji jest dla nas absolutnym priorytetem i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby budowa drogi gminnej nr 173486G została jak najszybciej wykonana.


  Z poważaniem


  Wojciech Kurowski

  Prezes Zarządu