Siedziba firmy

NEX-BUD Sp. z o.o.
84-252 Orle, ul. Wejhera 17

NIP: 8411609652
REGON: 771617730
KRS: 0000201821

Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł


Biuro zarządu

81-006 Gdynia, ul. Morska 509
tel.: 58 663 87 84