Siedziba firmy

Morska IV Straszyn Sp. z o.o. Sp.k.
84-252 Orle, ul. Wejhera 17

NIP: 5882396898
REGON: 221672599
KRS: 0000423525

Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł


Biuro zarządu

81-006 Gdynia, ul. Morska 509
tel.: 58 663 87 84