Standard wykończenia

OPIS TECHNICZNY
 
BUDYNEK NR 1 - w sprzedaży
39 mieszkań, lokale usługowe, komórki lokatorkie

 
I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW BUDYNKU
 
1. ŁAWY OCZEPOWE FUNDAMENTOWE, STOPY FUNDAMENTOWE
• Monolityczne żelbetowe na kolumnach betonowych o średnicy 600mm
 
2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE
• Monolityczne żelbetowe
 
3. ŚCIANY NADZIEMIA
• Ściany konstrukcyjne –murowane z pustaków typu Silka i gazobetonowe H+H usztywnione rdzeniami żelbetowymi
• Działowe –gazobetonowe H+H murowane-
elementy drobnowymiarowe betonowe, ceramiczne, gazobetonowe lub silikatowe
 
4. STROPY
• Monolityczne żelbetowe z płyt filigranowych
 
5. KLATKI SCHODOWE
• Konstrukcja
 schody i podesty – monolityczne żelbetowe
 ściany – murowane, w uzupełnieniu elementy monolityczne żelbetowe
• Okładziny podłóg i cokoliki ścienne – gresy lub inne trwałe materiały okładzinowe
• Ściany – wykończenie o zróżnicowanej kolorystyce
• Aranżacja wnętrza, elementy wyposażenia użytkowego, elementy dekoracyjne – według indywidualnego opracowania architektonicznego, z wykorzystaniem m.in. elementów z drewna, szkła, dekoracyjnych elementów metalowych
• winda
 
6. DACH
• Dach spadzisty ze zbijaków kratowych z impregnowanego drewna sosnowego
• Pokrycie dachowe –blachodachówka
• Folia wiatrochronna
• Ocieplenie spełniające wymagania normowe o łącznej grubości nie mniej niż 15 cm,
• Folia paroizolacyjna
 
7. RYNNY I RURY SPUSTOWE
• System podciśnieniowy Geberit
 
8. STOLARKA OKIENNA
• PVC (na zewnątrz kolorystyka wg projektu architektonicznego)
• Okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelnienia
 
9. STOLARKA DRZWIOWA
• Wejścia do klatek schodowych – zabudowa  szklano-aluminiowa
• Drzwi wejściowe do mieszkań – o zwiększonej odporności na włamania
 
10. PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
• Prefabrykowane pustaki wentylacyjne 
 
11. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
• Izolacja termiczna  ścian z płyt styropianowych gr min 12cm. w systemie izolacji bezspoinowej ETICS
 
12. WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE ŚCIAN – ELEWACJE 
• Tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy, boniowany wg projektu elewacji
 
13. KOMINY
• Murowane, otynkowane, bądź obłożone innymi materiałami wykończeniowymi, wyprowadzenia ponad dach 
 
 
14. SIECI ZEWNĘTRZNE
• Kanalizacja deszczowa
• Kanalizacja sanitarna
• Sieć gazowa zasilająca kotłownię osiedlową
• Przyłącze wodociągowe
• Sieci elektroenergetyczne
• Przyłącze teletechniczne
• Oświetlenie terenu
 
II. WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ W STANDARDZIE PODSTAWOWYM
 
1. PODŁOŻA POD POSADZKI
• Wylewane na mokro, pływające – pełna dylatacja od elementów konstrukcyjnych
 
2. ŚCIANY OBRYSU MIESZKANIA
• Tynki gipsowe (tynk kat. III), gładź gipsowa malowana na biało
 
3. ŚCIANY DZIAŁOWE
• Murowane z płytek H+H, tynkowane - tynki gipsowe lub okładane płytami GK; gładź gipsowa, pomalowane na biało; w łazienkach i wc tynk cementowo-wapienny jako podłoże do ułożenia płytek
 
4. SUFITY
• Płyta stropowa szpachlowana, pomalowane na biało
 
5. BALKONY 
• Płyta żelbetowa z warstwami izolacji przeciwwodnej i układem opierzeń, okładzina ceramiczna mrozoodporna, w kolorystyce zgodnej z projektem elewacji
• Balustrada: stal malowana proszkowo, poręcze ze stali nierdzewnej; wypełnienie ze szkła bezpiecznego
 
6. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE SANITARNE
• Instalacja ciepłej wody – opomiarowana, zasilanie z kotłowni w budynku
• Instalacja zimnej wody – opomiarowana, zasilanie – sieć gminna
• Instalacja c.o. – opomiarowana; zasilanie z kotłowni w budynku; grzejniki płytowe, stalowe, emaliowane (w pomieszczeniu łazienki – grzejnik rurkowy), z zaworami termostatycznymi, białe
• Kanalizacja sanitarna – PVC, wyprowadzenie do kolektora zbiorczego 
• Wentylacja grawitacyjna mieszkań
Niektóre podejścia instalacyjne ze względów technologicznych przeprowadzone będą po wierzchniej stronie przegród budowlanych. W szczególności dotyczy to ścian wydzielających lokale mieszkalne od innych lokali mieszkalnych i od klatek schodowych oraz obudów szachtów instalacyjnych. Podejścia wodne i kanalizacyjne zakończone będą korkiem. Niektóre podejścia kanalizacji sanitarnej, mogą być widoczne, ze względu na konieczność zachowania poprawnych spadków do pionów kanalizacji sanitarnej.
 
7. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE ELEKTRYCZNE
• Instalacja elektryczna:
 doprowadzona do lokalu – trójfazowa 400V
 rozprowadzona po lokalu 230V
 obwód zasilający kuchenkę elektryczną 400V zakończony puszką
• Instalacja oświetleniowa: 
 przedpokój: 1 wypust przewodów oświetleniowych sufitowych
 pokoje: 1 wypust przewodów oświetleniowych sufitowych
 kuchnia: 1 wypust przewodów oświetleniowych sufitowych
 łazienka: 1 wypust przewodów oświetleniowych sufitowych lub ściennych
 WC: 1 wypust przewodów oświetleniowych sufitowych lub ściennych
Wypusty zakończone będą kostką.
• Elektryczne gniazda wtykowe:
 przedpokój: 1 pojedyncze 230V
 pokoje: 2 podwójne 230V
 kuchnia: 1 podwójne 230V nadblatowe, 3 pojedyncze (lodówka, zmywarka, okap kuchenny) , 1 wypust siłowy 400V dla kuchenki elektrycznej
 łazienka: 2 pojedyncze 230V
• Instalacja dzwonkowa
•Instalacja domofonowa
• Instalacja telewizji kablowej i Internetu 
• Instalacja telefoniczna (bez numeru końcowego)
 
8. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MIESZKANIA NIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI 
• Okładzin podłogowych
• Drzwi wewnętrznych
• Białego montażu w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni
• Kuchenki elektrycznej
 
 
III. LOKALE USŁUGOWE
Na parterze usytuowano lokale usługowe w całkowitej powierzchni około 500m2. Możliwość dowolnej aranżacji powierzchni. 
Stolarka drzwiowa i okienna ALU.
 
IV. KOMÓRKI LOKATORSKIE
Na poziomie parteru zaplanowano 26 komórek lokatorskich w powierzchniach od 1,38m2 do 2,56m2. Wejście do zespołu komórek lokatorskich z zewnętrznego ciągu komunikacyjnego wzdłuż elewacji frontowej budynku.
 
 
V. OGÓLNODOSTĘPNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY OSIEDLA W STRASZYNIE
(rozmieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu)
 
1. Śmietnik – obudowany, zadaszony
2. Ławki parkowe, piaskownica w miejscach przewidzianych projektem
3. Ciągi piesze, dojazdy– nawierzchnia z elementów drobnowymiarowych prefabrykowanych wibroprasowanych
4. Miejsca parkingowe – nawierzchnia z płyt betonowych typu MEBA
5. Trawniki i zieleń osiedlowa
6. Oświetlenie terenu