Standard wykończenia

1. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW BUDYNKU

 1. ŁAWY FUNDAMENTOWE, STOPY FUNDAMENTOWE
 • Monolityczne żelbetowe
 1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE
 • Monolityczne żelbetowe
 1. ŚCIANY NADZIEMIA
 • Ściany konstrukcyjne –murowane z pustaków typu Silka i gazobetonowe H+H usztywnione rdzeniami żelbetowymi
 • Działowe –gazobetonowe H+H murowane-

elementy drobnowymiarowe betonowe, ceramiczne, gazobetonowe lub silikatowe

 1. STROPY
 • Monolityczne żelbetowe z płyt filigranowych
 1. KLATKI SCHODOWE
 • Konstrukcja
 • schody i podesty – monolityczne żelbetowe
 • ściany – murowane, w uzupełnieniu elementy monolityczne żelbetowe
 • Okładziny podłóg i cokoliki ścienne – gresy lub inne trwałe materiały okładzinowe
 • Ściany – wykończenie o zróżnicowanej kolorystyce
 • Aranżacja wnętrza, elementy wyposażenia użytkowego, elementy dekoracyjne – według indywidualnego opracowania architektonicznego, z wykorzystaniem m.in. elementów z drewna, szkła, dekoracyjnych elementów metalowych
 1. DACH
 • Dach spadzisty ze zbijaków kratowych z impregnowanego drewna sosnowego
 • Pokrycie dachowe –blachodachówka
 • Folia wiatrochronna
 • Ocieplenie spełniające wymagania normowe o łącznej grubości nie mniej niż 15 cm,
 • Folia paroizolacyjna
 1. RYNNY I RURY SPUSTOWE
 • System podciśnieniowy Geberit
 1. STOLARKA OKIENNA
 • PVC
 • Okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelnienia
 • Okucia antywyważeniowe w lokalach parterowych
 1. STOLARKA DRZWIOWA
 • Wejścia do klatek schodowych – zabudowa szklano-aluminiowa
 • Drzwi wejściowe do mieszkań – o zwiększonej odporności na wlamania
 1. PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
 • Prefabrykowane pustaki wentylacyjne IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
 1. WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE ŚCIAN – ELEWACJE
 • Tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy
 1. KOMINY
 • Murowane, otynkowane, bądź obłożone innymi materiałami wykończeniowymi, wyprowadzenia ponad dach
 1. SIECI ZEWNĘTRZNE
 • Kanalizacja deszczowa
 • Kanalizacja sanitarna
 • Sieć gazowa zasilająca kotłownię osiedlową
 • Przyłącze wodociągowe
 • Sieci elektroenergetyczne
 • Przyłącze teletechniczne
 • Oświetlenie terenu

2.WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ W STANDARDZIE PODSTAWOWYM

 1. PODŁOŻA POD POSADZKI
 • Wylewane na mokro, pływające – pełna dylatacja od elementów konstrukcyjnych
 1. ŚCIANY OBRYSU MIESZKANIA
 • Tynki gipsowe lub z okładane płytami GK (tynk kat. III); 18 cm, Silka
 1. ŚCIANY DZIAŁOWE
 • Murowane z płytek H+H, tynkowane - tynki gipsowe lub okładane płytami GK; gładź gipsowa i pomalowane na biało; w łazienkach i wc tynk cementowo-wapienny jako podłoże do ułożenia płytek
 1. SUFITY
 • Pomalowane na biało
 1. BALKONY
 • Płyta żelbetowa z warstwami izolacji przeciwwodnej i układem opierzeń, okładzina ceramiczna mrozoodporna, w kolorystyce zgodnej z projektem elewacji
 • Balustrada: stal malowana proszkowo, poręcze ze stali nierdzewnej; szkło
 1. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE SANITARNE
 • Instalacja ciepłej wody – opomiarowana, zasilanie z kotłowni w budynku
 • Instalacja zimnej wody – opomiarowana, zasilanie – sieć gminna
 • Instalacja c.o. – opomiarowana; zasilanie z kotłowni w budynku; grzejniki płytowe, stalowe, emaliowane (w pomieszczeniu łazienki – grzejnik rurkowy), z zaworami termostatycznymi, białe
 • Kanalizacja sanitarna – PVC, wyprowadzenie do kolektora zbiorczego
 • Wentylacja grawitacyjna mieszkań

Niektóre podejścia instalacyjne ze względów technologicznych przeprowadzone będą po wierzchniej stronie przegród budowlanych. W szczególności dotyczy to ścian wydzielających lokale mieszkalne od innych lokali mieszkalnych i od klatek schodowych oraz obudów szachtów instalacyjnych. Podejścia wodne i kanalizacyjne zakończone będą korkiem. Niektóre podejścia kanalizacji sanitarnej, mogą być widoczne, ze względu na konieczność zachowania poprawnych spadków do pionów kanalizacji sanitarnej.

 1. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE ELEKTRYCZNE
 • Instalacja elektryczna:
  • doprowadzona do lokalu – trójfazowa 400V
  • rozprowadzona po lokalu 230V
  • obwód zasilający kuchenkę elektryczną 400V zakończony puszką
 • Instalacja oświetleniowa:
  • przedpokój: 1 wypust przewodów oświetleniowych sufitowych
  • pokoje: 1 wypust przewodów oświetleniowych sufitowych
  • kuchnia: 1 wypust przewodów oświetleniowych sufitowych
  • łazienka: 1 wypust przewodów oświetleniowych sufitowych lub ściennych
  • WC: 1 wypust przewodów oświetleniowych sufitowych lub ściennych

Wypusty zakończone będą kostką.

 • Elektryczne gniazda wtykowe:
  • przedpokój: 1 pojedyncze 230V
  • pokoje: 2 podwójne 230V
  • kuchnia: 1 podwójne 230V nadblatowe, 3 pojedyncze (lodówka, zmywarka, okap kuchenny) , 1 wypust siłowy 400V dla kuchenki elektrycznej
  • łazienka: 2 pojedyncze 230V
 • Instalacja dzwonkowa
 • Instalacja domofonowa
 • Instalacja telewizji kablowej i Internetu
 • Instalacja telefoniczna (bez numeru końcowego)
 1. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MIESZKANIA NIE OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI
 • Okładzin podłogowych
 • Drzwi wewnętrznych
 • Białego montażu w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni
 • Kuchenki elektrycznej

3. OGRÓDKI PRZYDOMOWE

(jeżeli objęto umową sprzedaży)

 1. Wydzielone i ogrodzone niskim płotkiem
 2. Możliwość występowania elementów infrastruktury obsługującej budynek lub osiedle (np. studzienki).
 3. Nawieziona warstwa ziemi będącej podkładem dla ziemi ogrodowej
 4. Teren ogródka może być ukształtowany z założeniem różnicy poziomów mających charakter spadków terenu, a w przypadku znacznych różnic wyprowadzonych do postaci skarp naturalnych lub umocnionych, w szczególności uskoku wzmocnionego murem oporowym

4. TARASY PRZY MIESZKANIACH PARTEROWYCH

(jeżeli objęto umową sprzedaży)

 1. Tarasy na gruncie – kształtki wibroprasowane na podkładzie przepuszczalnym.
 2. Wypust przewodu oświetleniowego przy wejściu na taras.

5. OGÓLNODOSTĘPNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY OSIEDLA W STRASZYNIE

(rozmieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu)

 1. Śmietnik – obudowany, zadaszony
 2. Ławki parkowe, piaskownica w miejscach przewidzianych projektem
 3. Ciągi piesze, dojazdy– nawierzchnia z elementów drobnowymiarowych prefabrykowanych wibroprasowanych
 4. Miejsca parkingowe – nawierzchnia z płyt betonowych typu MEBA
 5. Trawniki i zieleń osiedlowa
 6. Oświetlenie terenu