Tabela mieszkań - Mieszkania

 
Bud.
Nr
lokalu
   
Pokoje
   
Strona
świata
   
Pow.
   
Balkon
Taras
Ogródek Piętro
   
Cena
zł brutto
   
Termin
odbioru
   
Budynek A
A A-13 1 wsch 28,07 --- 14,5 Parter 173 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-12 2 wsch 43,43 --- 22,1 Parter 255 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-11 3 pn-wsch 64,35 --- 83,2 Parter 356 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-10 3 pn-zach 54,06 --- 70,9 Parter 315 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-9 1 zach 27,55 --- 15,5 Parter 173 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-8 2 zach 40,64 --- 22,1 Parter 243 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-7 2 zach 40,50 --- 22,1 Parter 243 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-6 2 zach 38,94 --- 23,1 Parter 234 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-5 2 zach 38,93 --- 20 Parter 234 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-4 1 zach 27,08 --- 15,1 Parter 173 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-3 3 pd-zach 51,85 --- 74,9 Parter 305 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-2 3 pd-wsch 61,30 --- 74,1 Parter 348 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-1 2 wsch 41,29 --- 22,9 Parter 245 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-26 1 wsch 44,95 b-10,53 --- I 257 000 Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-25 2 wsch 43,37 b-8,33 --- I 255 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-24 3 pn-wsch 64,20 b-14,48 --- I 356 000 Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-23 3 pn-zach 54,06 b-16,7 --- I 315 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-22 1 zach 27,55 b-6,19 --- I 173 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-21 2 zach 40,56 b-8,51 --- I 243 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-20 2 zach 40,43 b-7,98 --- I 243 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-19 2 zach 38,86 b-9,94 --- I 234 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-18 2 zach 38,85 b-7,37 --- I 234 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-17 1 zach 27,08 b-5,7 --- I 173 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-16 3 pd-zach 51,79 b-17,6 --- I 305 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-15 3 pd-wsch 61,15 b-14,53 --- I 348 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-14 3 wsch 65,67 b-11,63 --- I 353 000 Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-38 2 wsch 43,21 b-8,33 --- II 257 000 Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-37 3 pn-wsch 63,91 b-14,48 --- II 358 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-36 3 pn-zach 53,83 b-16,7 --- II 317 000 Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-35 1 zach 27,32 b-6,19 --- II 175 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-34 2 zach 40,36 b-8,51 --- II 245 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-33 2 zach 40,22 b-7,98 --- II 245 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-32 2 zach 38,65 b-9,94 --- II 236 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-31 2 zach 38,65 b-7,37 --- II 236 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-30 1 zach 26,84 b-5,7 --- II 175 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-29 3 pd-zach 51,58 b-17,6 --- II 307 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-28 3 pd-wsch 60,86 b-14,53 --- II 350 000 Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-27 3 wsch 65,50 b-11,63 --- II 355 000 Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-52 2 wsch 44,72 b-10,53 --- III 259 000 Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-51 2 wsch 43,07 b-8,33 --- III 257 000 Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-50 3 pn-wsch 63,68 b-14,48 --- III 358 000 Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-49 3 pn-zach 53,70 b-16,7 --- III 317 000 Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-48 1 zach 27,20 b-6,19 --- III 175 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-47 2 zach 40,18 b-8,51 --- III 245 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-46 2 zach 40,04 b-7,98 --- III 245 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-45 2 zach 38,48 b-9,94 --- III 236 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-44 2 zach 38,47 b-7,37 --- III 236 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-43 1 zach 26,72 b-5,7 --- III 175 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-42 3 pd-zach 51,44 b-17,6 --- III 307 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-41 3 pd-wsch 60,63 b-14,53 --- III 350 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-40 3 wsch 65,18 b-11,63 --- III 355 000 Pobierz KartęKarta szczegóły
A A-39 2 wsch 44,90 b-10,53 --- III 259 000
Rezerwacja
Pobierz KartęKarta szczegóły


* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w Biurze Sprzedaży