Tabela mieszkań - Mieszkania

 
Bud.
   
Nr
lokalu
   
Il.
pokoi
   
Strona
świata
   
Pow.
   
Balkon
Ogródek
Piętro
   
Cena
zł brutto
   
Cena za m2
zł brutto
Termin
odbioru
   
I I-1 2 wsch --- b-3,12 I --- ---
Sprzedane
I I-2 2 wsch --- b-6,15 I --- ---
Sprzedane
I I-3 3 pd-wsch --- b-14,13 I --- ---
Sprzedane
I I-4 3 pd-zach --- b-14,36 I --- ---
Sprzedane
I I-5 2 zach --- b-3,12 I --- ---
Sprzedane
I I-6 2 zach --- b-3,12 I --- ---
Sprzedane
I I-7 2 zach --- b-3,12 I --- ---
Sprzedane
I I-8 2 zach --- b-2,64 I --- ---
Sprzedane
I I-9 2 zach --- b-3,12 I --- ---
Sprzedane
I I-10 3 pn-zach --- b-6,48 I --- ---
Sprzedane
I I-11 3 pn-wsch --- b-6,48 I --- ---
Sprzedane
I I-12 3 wsch --- b-6,51 I --- ---
Sprzedane
I I-13 1 wsch --- b-2,64 I --- ---
Sprzedane
I I-14 2 wsch --- b-3,12 II --- ---
Sprzedane
I I-15 2 wsch --- b-2,64 II --- ---
Sprzedane
I I-16 3 pd-wsch --- b-14,13 II --- ---
Sprzedane
I I-17 3 pd-zach --- b-14,36 II --- ---
Sprzedane
I I-18 2 zach --- b-3,12 II --- ---
Sprzedane
I I-19 2 zach --- b-3,12 II --- ---
Sprzedane
I I-20 2 zach --- b-3,12 II --- ---
Sprzedane
I I-21 2 zach --- b-2,64 II --- ---
Sprzedane
I I-22 2 zach --- b-3,12 II --- ---
Sprzedane
I I-23 3 pn-zach --- b-6,48 II --- ---
Sprzedane
I I-24 3 wsch --- b-6,48 II --- ---
Sprzedane
I I-25 3 wsch --- b-2,64 II --- ---
Sprzedane
I I-26 1 wsch --- b-2,64 II --- ---
Sprzedane
I I-27 2 wsch --- b-3,12 III --- ---
Sprzedane
I I-28 2 wsch --- b-2,64 III --- ---
Sprzedane
I I-29 3 pd-wsch --- b-14,13 III --- ---
Sprzedane
I I-30 3 pd-zach --- b-14,36 III --- ---
Sprzedane
I I-31 2 zach --- b-3,12 III --- ---
Sprzedane
I I-32 2 zach --- b-3,12 III --- ---
Sprzedane
I I-33 2 zach --- b-3,12 III --- ---
Sprzedane
I I-34 2 zach --- b-2,64 III --- ---
Sprzedane
I I-35 2 zach --- b-3,12 III --- ---
Sprzedane
I I-36 3 pn-zach --- b-6,48 III --- ---
Sprzedane
I I-37 3 wsch --- b-6,48 III --- ---
Sprzedane
I I-38 3 wsch --- b-2,64 III --- ---
Sprzedane
I I-39 1 wsch --- b-2,64 III --- ---
Sprzedane
II II-1 2 Zachodnie --- o-24,26 Parter --- ---
Sprzedane
II II-2 3 Zach-płn. --- o-91,06 Parter --- ---
Sprzedane
II II-3 3 Wsch.-płn. --- o-91,34 Parter --- ---
Sprzedane
II II-4 2 Wschodnie --- o-26,58 Parter --- ---
Sprzedane
II II-5 2 Wschodnie --- o-27,52 Parter --- ---
Sprzedane
II II-6 2 Wschodnie --- o-28,47 Parter --- ---
Sprzedane
II II-7 2 Wschodnie --- o-29,42 Parter --- ---
Sprzedane
II II-8 3 Wsch.-płd. --- o-136,66 Parter --- ---
Sprzedane
II II-9 3 Zach-płd. --- o-106,69 Parter --- ---
Sprzedane
II II-10 2 Zachodnie --- o-24,20 Parter --- ---
Sprzedane
II II-11 2 Zachodnie --- o-23,32 Parter --- ---
Sprzedane
II II-12 2 Zachodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
II II-13 3 Zach-płn. --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
II II-14 3 Wsch.-płn. --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
II II-15 2 Wschodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
II II-16 2 Wschodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
II II-17 2 Wschodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
II II-18 2 Wschodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
II II-19 3 Wsch.-płd. --- b-9,48 I --- ---
Sprzedane
II II-20 3 Zach-płd. --- b-13,30 I --- ---
Sprzedane
II II-21 2 Zachodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
II II-22 2 Zachodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
II II-23 2 Zachodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
II II-24 3 Zach-płn. --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
II II-25 3 Wsch.-płn. --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
II II-26 2 Wschodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
II II-27 2 Wschodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
II II-28 2 Wschodnie --- --- II --- ---
Sprzedane
II II-29 2 Wschodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
II II-30 3 Wsch.-płd. --- b-9,48 II --- ---
Sprzedane
II II-31 3 Zach-płd. --- b-13,30 II --- ---
Sprzedane
II II-32 2 Zachodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
II II-33 2 Zachodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
II II-34 2 Zachodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
II II-35 3 Zach-płn. --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
II II-36 3 Wsch.-płn. --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
II II-37 2 Wschodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
II II-38 2 Wschodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
II II-39 2 Wschodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
II II-40 2 Wschodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
II II-41 3 Wsch.-płd. --- b-9,48 III --- ---
Sprzedane
II II-42 3 Zach-płd. --- b-13,30 III --- ---
Sprzedane
II II-43 2 Zachodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
II II-44 2 Zachodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-1 2 zachodnie --- o-24,26 Parter --- ---
Sprzedane
III III-2 3 zach.-płn. --- o-107,06 Parter --- ---
Sprzedane
III III-3 3 płn.-wsch. --- --- Parter --- ---
Sprzedane
III III-4 2 wschodnie --- o-35,18 Parter --- ---
Sprzedane
III III-5 2 wschodnie --- o-36,32 Parter --- ---
Sprzedane
III III-6 2 wschodnie --- o-37,07 Parter --- ---
Sprzedane
III III-7 2 wschodnie --- o-38,12 Parter --- ---
Sprzedane
III III-8 3 wsch.-płd. --- o-132,26 Parter --- ---
Sprzedane
III III-9 3 płd.-zach. --- --- Parter --- ---
Sprzedane
III III-10 2 zachodnie --- o-24,20 Parter --- ---
Sprzedane
III III-11 2 zachodnie --- o-23,32 Parter --- ---
Sprzedane
III III-12 2 zachodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-13 3 zach.-płn. --- b-5,23 I --- ---
Sprzedane
III III-14 3 płn.-wsch. --- --- I --- ---
Sprzedane
III III-15 2 wschodnie --- --- I --- ---
Sprzedane
III III-16 2 wschodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-17 2 wschodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-18 2 wschodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-19 3 wsch.-płd. --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-20 3 płd.-zach. --- --- I --- ---
Sprzedane
III III-21 2 zachodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-22 2 zachodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-23 2 zachodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-24 3 zach.-płn. --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-25 3 płn.-wsch. --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-26 2 wschodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-27 2 wschodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-28 2 wschodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-29 2 wschodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-30 3 wsch.-płd. --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-31 3 płd.-zach. --- --- II --- ---
Sprzedane
III III-32 2 zachodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-33 2 zachodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-34 2 zachodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-35 3 zach.-płn. --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-36 3 płn.-wsch. --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-37 2 wschodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-38 2 wschodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-39 2 wschodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-40 2 wschodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-41 3 wsch.-płd. --- --- III --- ---
Sprzedane
III III-42 3 płd.-zach. --- --- III --- ---
Sprzedane
III III-43 2 zachodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-44 2 zachodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane


* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w Biurze Sprzedaży