Tabela mieszkań - Mieszkania

 
Bud.
Nr
lokalu
Il.
pokoi
Strona
świata
Pow.
Balkon
Ogródek
Piętro
Cena
zł brutto
Cena za m2
zł brutto
Termin
odbioru
   
III III-1 2 zachodnie --- o-24,26 Parter --- ---
Sprzedane
III III-2 3 zach.-płn. --- o-107,06 Parter --- ---
Sprzedane
III III-3 3 płn.-wsch. --- --- Parter --- ---
Sprzedane
III III-4 2 wschodnie --- o-35,18 Parter --- ---
Sprzedane
III III-5 2 wschodnie --- o-36,32 Parter --- ---
Sprzedane
III III-6 2 wschodnie --- o-37,07 Parter --- ---
Sprzedane
III III-7 2 wschodnie --- o-38,12 Parter --- ---
Sprzedane
III III-8 3 wsch.-płd. --- o-132,26 Parter --- ---
Sprzedane
III III-9 3 płd.-zach. --- --- Parter --- ---
Sprzedane
III III-10 2 zachodnie --- o-24,20 Parter --- ---
Sprzedane
III III-11 2 zachodnie --- o-23,32 Parter --- ---
Sprzedane
III III-12 2 zachodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-13 3 zach.-płn. --- b-5,23 I --- ---
Sprzedane
III III-14 3 płn.-wsch. --- --- I --- ---
Sprzedane
III III-15 2 wschodnie --- --- I --- ---
Sprzedane
III III-16 2 wschodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-17 2 wschodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-18 2 wschodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-19 3 wsch.-płd. --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-20 3 płd.-zach. --- --- I --- ---
Sprzedane
III III-21 2 zachodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-22 2 zachodnie --- b-5,25 I --- ---
Sprzedane
III III-23 2 zachodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-24 3 zach.-płn. --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-25 3 płn.-wsch. --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-26 2 wschodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-27 2 wschodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-28 2 wschodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-29 2 wschodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-30 3 wsch.-płd. --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-31 3 płd.-zach. --- --- II --- ---
Sprzedane
III III-32 2 zachodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-33 2 zachodnie --- b-5,25 II --- ---
Sprzedane
III III-34 2 zachodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-35 3 zach.-płn. --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-36 3 płn.-wsch. --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-37 2 wschodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-38 2 wschodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-39 2 wschodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-40 2 wschodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-41 3 wsch.-płd. --- --- III --- ---
Sprzedane
III III-42 3 płd.-zach. --- --- III --- ---
Sprzedane
III III-43 2 zachodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane
III III-44 2 zachodnie --- b-5,25 III --- ---
Sprzedane


* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w Biurze Sprzedaży